Grupa średniaków

Start > Grupy > Grupa średniaków

 • 6.30 – 7.30 –  Schodzenie się dzieci
 • 7.30 – 8.20 –  Zabawy indywidualne i w grupach

Ćwiczenia poranne

 • 8.20 – 8.30 –  Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe

Modlitwa poranna

 • 8.30 – 9.00 –  Śniadanie
 • 9.00–10.00 –   Realizacja zadań edukacyjnych w sali lub na powietrzu
 • 10.00 – 10.10 – Przygotowanie do II śniadania
 • 10.10 – 10.25 – II śniadanie
 • 10.25 – 11.45 – Pobyt na powietrzu. Zabawy na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki
 • 11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
 • 12.00 – 12.30 – Obiad
 • 12.30 – 13.00 – Odpoczynek poobiedni  (w starszych grupach)
 • 13.00 – 14.00 – Zabawy dydaktyczne, tematyczne, dowolne, zajęcia dodatkowe, praca  indywidualna z dziećmi
 • 12.30 – 14.00 – Leżakowanie (w grupie maluszków)
 • 14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku
 • 14.15 – 14.30 – Podwieczorek
 • 14.30 – 16.30 – Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym, stymulacyjno – kompensacyjnym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Uwaga!

Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od  sytuacji i potrzeb dzieci.

W naszym przedszkolu poza zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi organizujemy zajęcia takie jak:

 • Katecheza – poniedziałek, środa godz. 13:00
 • Język angielski – wtorek godz. 10.55
 • Zajęcia taneczne – środa godz. 11:15
 • Zajęcia logopedyczne – środa godz. 7:45 – 9:30