Opłaty

Start > Opłaty
  • Dzienna opłata za wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 15 złotych.
  • Dzieci w przedszkolu przebywają pięć godzin bezpłatnie. Za każdą następną godzinę (5 godz.) opłata wynosi
    1,14 zł.