ORGANIZACJA

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.30 do 16.30.

Organem Prowadzącym jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24.

Przedszkole pracuje cały rok, z wyjątkiem wyznaczonych przez organ prowadzący Przedszkole przerw, które obejmują:

 • okres wakacyjny od 16 lipca do 31 sierpnia,
 • Wigilię Bożego Narodzenia,
 • Wielki Piątek,
 • Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (święto tytularne Zgromadzenia).

W dniu 31 grudnia Przedszkole jest czynne do godz. 13.00.

PLAN DNIA

 • 6.30 – 7.30 –  Schodzenie się dzieci
 • 7.30 – 8.20 – Zabawy indywidualne i w grupach

  Ćwiczenia poranne

 • Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe

  Modlitwa poranna
 • 8.30 – 9.00 – Śniadanie
 • 9.00 – 10.00 – Realizacja zadań edukacyjnych w sali lub na powietrzu
  Przygotowanie do II śniadania
 • 10.10 – 10.25 – II śniadanie
 • 10.25 – 11.45 – Pobyt na powietrzu. Zabawy na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki
  Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
 • 12.00 – 12.30 – Obiad
 • 12.30 – 13.00 – Odpoczynek poobiedni (w starszej grupie)
 • 12.30 – 14.00 – Leżakowanie (w młodszej grupie)
 • 13.00 – 14.00 – Zabawy dydaktyczne, tematyczne, dowolne, zajęcia dodatkowe, praca  indywidualna z dziećmi 
 • 14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku
 • 14.15 – 14.30 – Podwieczorek
 • 14.30 – 16.30 – Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym, stymulacyjno – kompensacyjnym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

Uwaga!
Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i potrzeb dzieci.