Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Wypełniając obowiązek informacyjny, pragnę odpowiedzieć na kilka ewentualnych pytań dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Kto przetwarza Państwa i Państwa dziecka dane?
  Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, pl. gen. W. Sikorskiego 12, 31-115 Kraków
 2. Jaki akt prawny jest podstawą ochrony tych danych?
  RODO oraz Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r.
 3. Jak skontaktować się z inspektorem Ochrony Danych Osobowych?
  iod@sercanki.org.pl; tel. 609 984 820
 4. Jakie Państwa i Państwa dziecka dane przetwarzamy?
  Dane identyfikacyjne Państwa, dane identyfikacyjne Państwa dziecka, dane adresowe, dane kontaktowe z Państwem, dane o Państwa zatrudnieniu, podstawowe dane o rodzinie, dane o zdrowiu, dane o rozwoju Państwa dziecka.
 5. W jakim celu przetwarzane są te dane?
  W celu realizacji umowy, edukacji przedszkolnej Państwa dziecka oraz sprawowania nad nim opieki.
 6. Na jakiej podstawie są one przetwarzane?
  Na podstawie prawnego obowiązku.
 7. Jak długo będą przechowywane?
  Do końca pobytu Państwa dziecka w przedszkolu i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 8. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem tych danych?
  Prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli uznałaby Pani, że przetwarzanie Pani danych narusza przepisy RODO lub Dekretu, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub do Kościelnego Inspektora Danych (skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl).