HISTORIA

Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sióstr Sercanek) funkcjonuje w domu pod wezwaniem Opatrzności Bożej, zakupionym w 1930 r. – początkowo z przeznaczeniem na schronisko dla służących.

W 1945 r., po opuszczeniu Krakowa przez Niemców, dom służył jako miejsce tymczasowego schronienia dla 150 byłych jeńców obozu koncentracyjnego w Auschwitz (różnych nacji).

Dnia 25 marca 1945 r. siostry otwarły tu pracownię kroju i szycia, prowadząc kursy dla dziewcząt, zaś dnia 15 maja 1945 r. zostało założone Przedszkole „Caritas” im. bp. Józefa S. Pelczara

Pierwszą kierowniczką przedszkola została mianowana s. Lidwina Czuczejko, która wcześniej przez wiele lat, prowadziła przedszkole we Lwowie.

Oficjalne zezwolenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego przedszkole uzyskało 13 października 1948 r. (po dwóch latach funkcjonowania początkowo jako przedszkole 1-oddziałowe, a w drugim roku jako 2-oddziałowe).

W kwietniu 1962 r. wszystkie siostry zatrudnione w przedszkolu otrzymały wypowiedzenie z pracy, zaś 6 lipca 1962 r. przedszkole przejął Inspektorat Oświaty – siostry musiały opuścić budynek, w którym od nowego roku szkolnego 1963/1964 władze komunistyczne umieściły przedszkole państwowe.

Zgromadzenie odzyskało budynek w 1990 r.

Od dnia 1 września 1990 r. , na podstawie Decyzji Kuratora Oświaty, przedszkole ma charakter placówki publicznej, prowadzonej przez Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.